Nakon vesti da Telenor napušta Srbiju, iz kompanije najavljuju pojednostavljenje pripejd ponude.  U saopštenju je stoji:

Usled pojednostavljenja pripejd ponuda, od 21.04.2018. godine, pripejd tarifni paketi: Tako Lako, Više priče, Telenor Play+, Telenor Prepaid Youth, Telenor Prepaid 3 puta više, Standard, Priča, Posle 4, Poruke, Handset tako lako i Handset priča, biće prebačeni na tarifni paket Telenor pripejd 200.

Korisnici svih navedenih tarifnih paketa i Grand pripejd paketa, od 24.04.2018. imaće validnost kredita u skladu sa pravilima koja važe na Telenor pripejd 200 paketu.

Cene usluga na tarifnom paketu Telenor pripejd 200, istaknute su u važećem pripejd cenovniku i ostaju nepromenjene (tabela ispod).

Korisnici koji nisu zadovoljni navedenim izmenama tarifnih paketa imaju pravo prestanka korišćenja pripejd SIM kartice bez obaveze plaćanja troškova raskida ugovora.

Telenor prodao kompaniju u Srbiji

Mobilnisvet.rs/Telenor