Kontak, Impresum i Pravila korišćenja

[contact-form-7 id=”98368″ title=”Kontakt forma 1″]

Impresum

PR Green Lizard
Proleterskih brigada 12A,
Beograd
office@mobilnisvet.rs
+381 65 6 555 666

 1.  Vlasništvo nad sadržajem

Internet sajt www.mobilnisvet.rs, celokupan sadržaj istog, sav tekst, slike, audio i video materijal (u daljem tekstu: sadržaj) u vlasništvu su PR Green Lizard (u daljem tekstu: Mobilni svet). Korišćenjem informacija ili drugih servisa koji su dostupni na ovom sajtu, pristajete na uslove i pravila (u daljem tekstu: uslovi korišćenja). Mobilni svet zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Saznanje o promeni uslova korišćenja možete steći isključivo i jedino povremenom posetom stranice Pravila i uslovi korišćenja. Mobilni Svet zadržava pravo da svoje registrovane korisnike obavesti o promenama Pravila korišćenja putem emaila.

 1. Registracija

Za korišćenje usluga sajta www.mobilnisvet.rs neophodna je registracija, koja je besplatna. Registrovani korisnik koji je postavio oglas ima sva prava i obaveze proistekla iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovan nalog.

 1. Sadržaj oglasa

Prema Zakonu o oglašavanju zabranjen je svaki vid obmanjujućeg, prikrivenog i upoređujućeg oglašavanja kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke. Oglas treba da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža. Naslov oglasa i opis treba da se odnose samo na predmet prodaje ili uslugu. U naslovu i tekstu oglasa nije dopušteno upisivanje kontakt telefona, e-maila, facebook i web adrese ili specijalnih grafičkih karaktera s ciljem isticanja oglasa. Nije dopušteno oglašavanje više predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. U oglasima nije dopuštena upotreba fotografija sa drugih oglasnih sajtova ili iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu. U jedan oglas dopušteno je uneti samo jedan predmet prodaje ili jednu uslugu. Oglas mora svojim sadržajem da pripada kategoriji u kojoj je postavljen.

 1. Zabrana oglašavanja

 Zabranjeno je oglašavanje:

 •  Piratskih kopija proizvoda.
 • Oglašavanje kojom oglasna poruka, neposredno ili posredno, podstiče diskriminaciju po bilo kom osnovu, a posebno po osnovu uverenja, nacionalne, etničke, verske, rodne ili rasne pripadnosti, političkog, seksualnog ili drugog opredeljenja, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta;
 • Oglašavanje kojim se oglasnom porukom podstiče ponašanje koje ugrožava zdravlje ili bezbednost primaoca oglasne poruke;
 • Obmanjujuće oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući način prikazivanja, obmanjuje ili je verovatno da će obmanuti primaoce oglasne poruke, koje zbog takve obmanjujuće prirode može da utiče na njihovo ekonomsko ponašanje ili koje zbog toga škodi ili je verovatno da će naškoditi konkurentu oglašivača.
 • Prikriveno oglašavanje koje podrazumeva predstavljanje robe, usluge, poslovnog imena, žiga ili druge oznake, odnosno aktivnosti fizičkog ili pravnog lica koje se bavi proizvodnjom roba ili pružanjem usluga, sa namerom da to predstavljanje ima svrhu oglašavanja i da može da dovede javnost u zabludu u pogledu njegove stvarne prirode, s tim da se smatra da namera naročito postoji, ako se obavlja uz novčanu ili drugu naknadu.
 • Oglašavanje oglasne poruka koja sadrži lično dobro na osnovu kojeg se može utvrditi ili prepoznati identitet lica, u tom slučaju se oglasna poruka ne može objaviti bez prethodnog pristanka lica na koje se lično dobro odnosi.
 1. Stopiranje oglasa

Oglas može biti stopiran iz sledećih razloga:

 • Tekst oglasa nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i uređivačkom politikom Mobilnog Sveta.
 • Oglasili ste uslugu kao fizičko lice, usluge možete oglasiti isključivo ako ste registrovani kao pravno lice/preduzetnik uz popunjenu deklaraciju za pravna lica.
 • Dupliran oglas, zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas. Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje ili istu vrstu usluge.
 • Neodgovarajuća kategorija, postavili ste oglas u kategoriju koja ne odgovara tekstu oglasa. Npr. uslugu ste postavili u kategoriju Polovni telefoni i sl.
 • Oglasili ste potražnju, oglasi za potražnju moraju biti plaćeni, odnosno moraju pripadati kategoriji potražnja.
 • Oglas čeka na plaćanje, nemate sredstava na Vašem korisničkom računu a oglasili ste se u kategoriji u kojoj se oglašavanje naplaćuje (Potražnja, Novi telefoni), oglasili ste potražnju ili ste na trećem koraku kod predaje oglasa, izabrali neki od dodatno istaknutih oglasa: Istaknuti mali oglas. Oglasi koji čekaju na plaćanje biće objavljeni odmah nakon evidentirane uplate.
 • Niste dostavili deklaraciju/deklaracija je nepotpuna, postavili ste oglas a niste dostavili deklaraciju ili je deklaracija nepotpuna (nedostaju obavezni podaci). Neobjavljene oglase objavićemo po prijemu propisane Deklaracije.
 1. Stopiranje fotografije u oglasu

Uz oglas možete postaviti 5 fotografija, s tim da iste moraju sadržati isključivo predmet prodaje ili ilustraciju usluge koja se oglašava. Nije dozvoljeno objavljivanje fotografija:

 • Neprimerenog sadržaja
 • Koje ne odgovaraju tekstu oglasa
 • Sa drugih sajtova, iz drugih štampanih medija ili bilo kog jasno označenog izvora
 • Iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu
 • Fotografije koje sadrže grafičku obradu radi isticanja
 • Fotografije koje sadrže web ili e-mail adesu oglašivača.
 1. Obaveštavanje na email korisnika

Registracijom korisnik pristaje na periodično primanje promotivnih mejlova od sajta Mobilni Svet, kao i na obaveštavanje o statusu oglasa.

 1. Upotreba i zaštita podataka

Mobilni Svet je dužan da zaštite privatnost ličnih podataka oglašivača u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Mobilni Svet zadržava pravo na korekturu sadržaja oglasa dostavljenih od strane korisnika, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i usvojenim pravilima Mobilnog Sveta. Korišćenjem sajta saglasni ste da podaci ili informacije koje ste predali, budu dostupni svima koji su zainteresovani. Mobilni Svet prikupljaju samo nužne i osnovne podatke o oglašivačima, kao i one propisane Zakonom o oglašavanju, informišu korisnike o načinu njihovog korišćenja i redovno daju korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka.

 1. Korišćenje sajta www.mobilnisvet.rs

Podržavamo upotrebu naših vesti na drugim sajtovima, ali zahtevamo upotrebu ispravnog formata i prikaza gde god se pojavljuje naš sadržaj. Uz tekst koji preuzimate sa Mobilnog Sveta treba da stoji “izvor www.mobilnisvet.rs” ili “preuzeto sa www.mobilnisvet.rs”. Takođe, zadržavamo pravo da sprečimo prosleđivanje našeg sadržaja. Ukoliko uz tekst nije naveden Mobilni Svet kao izvor smatraćemo to povredom Zakona o autorskim i srodnim pravima.

 1. Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima, a autorska prava se odnose na sadržaj sajta, tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje, grafičke i druge prikaze koji pripadaju Mobilnom Svetu. Podaci se mogu koristiti samo na način i pod uslovima predviđenim u tački 9 ovih uslova korišćenja. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima, koji su dužni da poštuju načelo zaštite privatnosti.

 1. Odgovornost

Mobilni Svet ne odgovara za:

 • tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu, osim onih koje se odnose na usluge Mobilnog Sveta, za koje odgovara u skladu sa Opštim uslovima za dostupnost i pružanje tih usluga, u skladu sa zakonskom regulativom koja reguliše tu oblast.
 • brisanje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta.
 • bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu, do koga se došlo pomoću ovih sajtova. Korišćenjem sajtova prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog sajta, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću ovog sajta. Mobilni Svet zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica isključe onog korisnika koji zloupotrebljava ili na bilo koji način neovlašćeno koristi ovaj sajt.

svi eventualni sporovi nastali iz odnosa oglašivača i korisnika rešavaju se isključivo između oglašivača i korisnika. Mobilni Svet nije odgovoran za štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.

Takođe i:

 • za pravilno ili nepravilno korišćenje sajta, kao i za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu,
 • za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sajtu, ili onih koje su na bilo koji način povezane sa sajtom.
 • za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa. Svi stavovi izneti u okviru sajta u delu oglasi nisu stavovi Mobilnog Sveta, već ih na sajtu samo prenosimo “onakve kakve jesu” i za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kom smislu. Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, a Mobilni Svet će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava, ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava. Oglašivač koji se odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.
 1. Pristanak na pravila i uslove korišćenja sajta

Samim korišćenjem sajta pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih Pravila i uslova korišćenja sajta u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika sajta.

13. Kolačići (Cookies)

Kolačić (Cookie) je informacija koja ostaje sačuvana (pohranjena) u Vašem računaru, a poreklom je od strane web-sajta (web-stranice) koji ste prethodno posetili.

Kolačići obično sačuvaju Vaše postavke za računar i Vaše postavke za web-sajt (web-stranicu) koji ste posetili, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite – posetite isti taj web-sajt (web-stranicu), Internet-pregleač (browser) koji koristite šalje nazad kolačiće koji pripadaju tom web-sajtu (web-stranici). Ovo omogući web-sajtu koji posećujete da prikaže informacije koje su prilagođene Vašim potrebama.

Kako bi web-sajt Mobilni Svet radio pravilno i kako bismo bili u stanju vršiti buduća unapređenja web-sajta i to u svrhu poboljšavanja Vašeg iskustva njegovog pregledavanja, ovaj web-sajt mora na Vaš računar sačuvati (pohraniti) malu količinu informacija (Cookies).

Preko 90% svih web-sajtova koristi ovu praksu, ali prema regulacijama Evropske unije od 25.3.2011. godine, obavezni smo da pre nego sačuvamo (pohranimo) Cookie u Vaš računar zatražimo i Vaš pristanak za to. Kako je web-sajt Mobilni Svet “hostovan” (fizički smešten na serveru) na teritoriji Evropske unije, dužni smo da se pridržavamo ove regulative.

Korišćenjem web-sajta Mobilni Svet pristajete na upotrebu Cookie-a. Blokiranjem Cookie-a i dalje možete pregledavati web-sajt, ali neke njegove mogućnosti Vam neće biti dostupne.

Kolačići mogu sačuvati (pohraniti) širok pojas informacija, uključujući i lične informacije. kao što je Vaše ime ili e-mail adresa. Ipak, ova informacija može biti sačuvana (pohranjena) jedino ako Vi to omogućite. To znači da web-stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računaru. Zadate aktivnosti pohranjivanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promeniti postavke Vašeg Internet-pregledača (browser-a) i to tako da možete sami odabrati hoćete li zahteve za čuvanje (pohranjivanje) kolačića odobriti ili odbiti, ali i da izbrišete sačuvane (pohranjene) kolačiće automatski pri zatvaranju Vašeg Internet-pregledača i slično.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića sami odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računaru. Cookie-postavke mogu se kontrolisati i konfigurisati u Vašem Internet-pregledaču (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web-sajtu Mobilni Svet.

Šta su to privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije (Session cookies) uklanjaju se iz računara odmah po zatvaranju Vašeg Internet-pregledača. Pomoću njih web-sajtovi pohranjuju privremene podatke, kao što su stavke u korpi za kupovinu.

Što su to stalni kolačići?

Stalni ili sačuvani (pohranjeni) kolačići (Persistent cookies) ostaju u računaru i nakon zatvaranja programa Vašeg Internet-pregledača. Pomoću njih web-sajtovi pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svake posete određenom web-sajtu. Stalni kolačići mogu ostati sačuvani (pohranjeni) u računaru danima, mesecima, pa čak i godinama.

Što su to kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze sa web-sajta koji tada gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-sajtovi mogu pohranjivati podatke koje će ponovo koristiti prilikom Vaše sledeće posete tom web-sajtu.

Što su to kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze sa reklama drugih web-sajtova (kao što su popup ili druge reklame) koje se nalaze na web-sajtu koje tog trenutka gledate. Pomoću tih kolačića web-sajtovi mogu pratiti upotrebu Interneta u marketinške svrhe.

Da li web-sajt Mobilni Svet koristi kolačiće?

Da, koristi – i to sa primarnim ciljem da bi Vam naše web-stranice omogućile što je moguće bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi web-sajt Mobilni Svet i zašto?

Privremeni kolačići – to su privremeni kolačići koji ističu i automatski se brišu čim zatvorite Vaš Internet-pregledač. Mi koristimo session cookies da bismo omogućili pristup sadržajima.

Trajni kolačići – obično imaju datum isteka daleko u budućnost, pa će ostati u Vašem Internet-pregledaču sve dok ne isteknu ili dok ih ručno ne izbrišete. Web-sajt Mobilni Svet koristi trajne kolačiće za funkcije kao što su “Ostanite prijavljeni”, što korisnicima olakšava pristup web-sajtu kao registrovanom korisniku. Takođe, koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati web-stranice prema Vašim navikama. Ove informacija su anonimne – mi ne vidimo lične podatke korisnika.

Da li na web-sajtu Mobilni Svet ima kolačića treće strane?

Ima nekoliko spoljnih servisa koji korisniku pohranjuju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane web-sajta Mobilni Svet, ali neki od njih služe za normalno funkcionisanje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržajima.

Trenutno omogućujemo sledeće kolačiće treće strane:

Društvene mreže:
Korisnici mogu podeliti (“šerovati”) sadržaje web-sajta Mobilni Svet u vidu objava na društevnim mrežama Facebook, Twitter, LinkedIn i Google+, koje time pohranjuju korisniku svoje kolačiće.

Merenje posećenosti:
Mobilni Svet koristi servis za merenje posećenosti – to je Google analytics.
Ako želite onemogućiti da Vam navedeni servisi pohranjuju kolačiće, možete to učiniti ovde.

Oglašavanje:
Mobilni Svet koristi servis za oglašavanje – to je Google AdSense.