ZAŠTO KUPOVATI KOD NAS❔ ▶️ Najbolje cene ✔️ 100% original proizvodi ✔️ Sigurno plaćanje ✔️ Garancija 2 godine ✔️ Brza isporuka ✔️ 100% kvalitet ✔️
Shopping cart
513.703,00 RSD

Pravila korišćenja online shopa mobilnisvet.rs

1. Isporuka robe

1.1 Obaveza pregleda uređaja

Molimo Vas da prilikom isporuke sva eventualno uočena oštećenja robe ODMAH, a najkasnije U ROKU OD 24H prijavite službi reklamacija sajta mobilnisvet.rs na broj telefona 064 90 600 80, ili na mail prodaja@mobilnisvet.rs . Reklamacije na oštećenja koje su izjavljene protekom roka od 24h od isporuke će biti odbijene kao neblagovremene. Posebno ističemo da uređaje koji imaju fizička oštećenja niste u obavezi da primite.

1.2 Isporuka robe na teritoriji Beograda

 • Za sve porudžbine na užoj teritoriji Beograda, mobilnisvet.rs vrši besplatnu isporuku za porudžbine čija je minimalna vrednost 3000 RSD.
 • Za sve porudžbine čija je vrednost ispod 3000 RSD, isporuka se vrši putem kurirske službe; troškove isporuke snosi kupac i oni iznose maksimalno 300 RSD i automatski su uračunati u cenu porudžbine.
 • Ukoliko ste robu platili karticom naplaćena vam je I cena isporuke.
 • Ukoliko robu plaćate pouzećem cena isporuke je uračunata u otkupnu vrednost paketa.
 • Isporuke se vrše beskontaktno jer brinemo o vašem i o našem zdravlju. U skladu sa vanrednim stanjem u državi, a u cilju prevencije, isporuka uređaja vršiće se u narednom periodu do ulaznih vrata kuće odnosno stana. Uređaji se isporučuju ispred ulaznih vrata i po želji primaoca otpakuju i pregledaju na licu mesta.
 • U zavisnosti od raspoložive količine određenog artikla i mogućnosti njegovog nabavljanja, a u skladu sa našom poslovnom politikom, očekivani rok isporuke proizvoda iz naše ponude je do 7 radnih dana.
 • Isporuke robe se vrše radnim danima do 16h.
 • Kupac je dužan da prilikom isporuke a pre potpisivanja primopredajnog dokumenta pregleda kupljenu robu i da sva eventualno uočena oštećenja robe unese u zapisnik koji mu je vozač dostavio. Ukoliko dostavljena roba ima oštećenja, kupac nije u obavezi da preuzme dostavljenu robu.

1.3 Isporuka na teritoriji Srbije

 • Isporuka robe na teritoriji Srbije realizuje se preko kurirske službe
 • Za porudžbine čija je vrednost preko 3000 RSDisporuka je besplatna
 • Za porudžbine čija je vrednost ispod 3000 RSDtroškove isporuke snosi kupac i oni iznose 300 RSD
 • Isporuke se vrše beskontaktnojer brinemo o vašem i o našem zdravlju. U skladu sa vanrednim stanjem u državi, a u cilju prevencije, isporuka uređaja vršiće se u narednom periodu do ulaznih vrata kuće odnosno stana. Uređaji se isporučuju ispred ulaznih vrata i po želji primaoca otpakuju i pregledaju na licu mesta.
 • U zavisnosti od raspoložive količine određenog artikla i mogućnosti njegovog nabavljanja, a u skladu sa našom poslovnom politikom, očekivani rok isporuke proizvoda iz naše ponude je do 7 radnih dana.
 • Isporuke robe se vrše radnim danima do 16h. Kupac je dužan da prilikom isporuke a pre potpisivanja primopredajnog dokumenta pregleda kupljenu robu i da sva eventualno uočena oštećenja robe unese u zapisnik koji mu je vozač dostavio. Ukoliko dostavljena roba ima oštećenja, kupac nije u obavezi da preuzme dostavljenu robu. 

1.4 Ograničenja isporuke robe

 • Isporuka robe vrši se isključivo na teritoriji Republike Srbije bez KiM.
 • Isporuka van teritorije Srbije nije moguća.

2. Načini plaćanja

2.1 Plaćanje platnom karticom putem Interneta

Porudžbinu možete platiti putem Interneta platnim karticama VISA, Maestro, MasterCard ili American Express koje podržavaju plaćanje preko Interneta.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Plaćanje će procesuirati Banka Intesa. Nakon odabira artikala bićete preusmerni na sajt banke Intesa koja će obraditi transakciju. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

2.2 Plaćanje pouzećem

Kod plaćanja pouzećem porudžbinu plaćate prilikom isporuke i tada je moguće platiti isključivo gotovinom.

2.3 Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja (vraćanje robe, otkazana porudžbina od strane kupca nakon plaćanja, otkazana porudžbina od strane prodavca nakon plaćanja..), mobilnisvet.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

3. Reklamacije, saobraznost i garancija

Poštovani potrošači, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) mobilnisvet.rs odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost mobilnisvet.rs ne postoji ako isporučena roba:
1. odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
2. ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
3. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
4. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
Mobilnisvet.rs ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku, mobilnom telefonu ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka.
Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.
Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) Mobilnisvet.rs nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

Za dodatnu opremu (maske, futrole, kućni punjači, auto punjači) garantni rok je 6 (šest) meseci. Na tragove korišćenja na futrolama, maskama ne može se izjaviti reklamacija.

Postupak reklamacije

Putem a-mail prodaja@mobilnisvet.rs kupac je dužan da dostavi skeniranu porudžbenicu i izjavu o uočenom nedostatku. Moblinsvet.rs će u zakonskom roku obavestiti kupca o daljim koracima koji zavise od vrste kupljene robe.

Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.
Reklamacija ne može biti odbijena zbog nedostatka orginalne ambalaže.

VAŽNA NAPOMENA: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže ili registracija na sajtu.
Nakon što izjavite reklamaciju i dostavite dokaz o kupovini i uređaj, osim u slučaju bele tehnike, dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Nakon toga Mobilnisvet.rs o svom trošku, iz maloprodajnog objekta, šalje reklamiranu robu u ovlašćeni servis koji je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije. Nakon prijema nalaza od strane ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.
U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom. Uređaje pristigle sa servisa, a za koje je reklamacija prihvaćena, Mobilnisvet.rs vraća potrošaču. Potrošač je dužan da svoj uređaj preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje – isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se potrošač na nesumnjiv način odrekao prava svojine na uređaju, te isti prelaze u svojinu sajta mobilnisvet.rs, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon).
Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), potrošač snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.
Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane mobilnisvet.rs potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.
Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.
Mobilnisvet.rs će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

 4. Vlasništvo nad sadržajem

Internet sajt www.mobilnisvet.rs, celokupan sadržaj istog, sav tekst, slike, audio i video materijal (u daljem tekstu: sadržaj) u vlasništvu su PR Green Lizard (u daljem tekstu: Mobilni svet). Korišćenjem informacija ili drugih servisa koji su dostupni na ovom sajtu, pristajete na uslove i pravila (u daljem tekstu: uslovi korišćenja). Mobilni svet zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Saznanje o promeni uslova korišćenja možete steći isključivo i jedino povremenom posetom stranice Pravila i uslovi korišćenja. Mobilni Svet zadržava pravo da svoje registrovane korisnike obavesti o promenama Pravila korišćenja putem emaila.

4.1 Registracija

Za korišćenje usluga sajta www.mobilnisvet.rs neophodna je registracija, koja je besplatna. Registrovani korisnik koji je postavio oglas ima sva prava i obaveze proistekla iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovan nalog.

4.2 Sadržaj oglasa

Prema Zakonu o oglašavanju zabranjen je svaki vid obmanjujućeg, prikrivenog i upoređujućeg oglašavanja kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke. Oglas treba da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža. Naslov oglasa i opis treba da se odnose samo na predmet prodaje ili uslugu. U naslovu i tekstu oglasa nije dopušteno upisivanje kontakt telefona, e-maila, facebook i web adrese ili specijalnih grafičkih karaktera s ciljem isticanja oglasa. Nije dopušteno oglašavanje više predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. U oglasima nije dopuštena upotreba fotografija sa drugih oglasnih sajtova ili iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu. U jedan oglas dopušteno je uneti samo jedan predmet prodaje ili jednu uslugu. Oglas mora svojim sadržajem da pripada kategoriji u kojoj je postavljen.

4.3 Zabrana oglašavanja

 Zabranjeno je oglašavanje:

 •  Piratskih kopija proizvoda.
 • Oglašavanje kojom oglasna poruka, neposredno ili posredno, podstiče diskriminaciju po bilo kom osnovu, a posebno po osnovu uverenja, nacionalne, etničke, verske, rodne ili rasne pripadnosti, političkog, seksualnog ili drugog opredeljenja, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta;
 • Oglašavanje kojim se oglasnom porukom podstiče ponašanje koje ugrožava zdravlje ili bezbednost primaoca oglasne poruke;
 • Obmanjujuće oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući način prikazivanja, obmanjuje ili je verovatno da će obmanuti primaoce oglasne poruke, koje zbog takve obmanjujuće prirode može da utiče na njihovo ekonomsko ponašanje ili koje zbog toga škodi ili je verovatno da će naškoditi konkurentu oglašivača.
 • Prikriveno oglašavanje koje podrazumeva predstavljanje robe, usluge, poslovnog imena, žiga ili druge oznake, odnosno aktivnosti fizičkog ili pravnog lica koje se bavi proizvodnjom roba ili pružanjem usluga, sa namerom da to predstavljanje ima svrhu oglašavanja i da može da dovede javnost u zabludu u pogledu njegove stvarne prirode, s tim da se smatra da namera naročito postoji, ako se obavlja uz novčanu ili drugu naknadu.
 • Oglašavanje oglasne poruka koja sadrži lično dobro na osnovu kojeg se može utvrditi ili prepoznati identitet lica, u tom slučaju se oglasna poruka ne može objaviti bez prethodnog pristanka lica na koje se lično dobro odnosi.

4.4 Stopiranje oglasa

Oglas može biti stopiran iz sledećih razloga:

 • Tekst oglasa nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i uređivačkom politikom Mobilnog Sveta.
 • Oglasili ste uslugu kao fizičko lice, usluge možete oglasiti isključivo ako ste registrovani kao pravno lice/preduzetnik uz popunjenu deklaraciju za pravna lica.
 • Dupliran oglas, zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas. Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje ili istu vrstu usluge.
 • Neodgovarajuća kategorija, postavili ste oglas u kategoriju koja ne odgovara tekstu oglasa. Npr. uslugu ste postavili u kategoriju Polovni telefoni i sl.
 • Oglasili ste potražnju, oglasi za potražnju moraju biti plaćeni, odnosno moraju pripadati kategoriji potražnja.
 • Oglas čeka na plaćanje, nemate sredstava na Vašem korisničkom računu a oglasili ste se u kategoriji u kojoj se oglašavanje naplaćuje (Potražnja, Novi telefoni), oglasili ste potražnju ili ste na trećem koraku kod predaje oglasa, izabrali neki od dodatno istaknutih oglasa: Istaknuti mali oglas. Oglasi koji čekaju na plaćanje biće objavljeni odmah nakon evidentirane uplate.
 • Niste dostavili deklaraciju/deklaracija je nepotpuna, postavili ste oglas a niste dostavili deklaraciju ili je deklaracija nepotpuna (nedostaju obavezni podaci). Neobjavljene oglase objavićemo po prijemu propisane Deklaracije.

4.5 Stopiranje fotografije u oglasu

Uz oglas možete postaviti 5 fotografija, s tim da iste moraju sadržati isključivo predmet prodaje ili ilustraciju usluge koja se oglašava. Nije dozvoljeno objavljivanje fotografija:

 • Neprimerenog sadržaja
 • Koje ne odgovaraju tekstu oglasa
 • Sa drugih sajtova, iz drugih štampanih medija ili bilo kog jasno označenog izvora
 • Iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu
 • Fotografije koje sadrže grafičku obradu radi isticanja
 • Fotografije koje sadrže web ili e-mail adesu oglašivača.

4.6 Obaveštavanje na email korisnika

Registracijom korisnik pristaje na periodično primanje promotivnih mejlova od sajta Mobilni Svet, kao i na obaveštavanje o statusu oglasa.

4.7. Upotreba i zaštita podataka

4.7.1 U ime mobilnisvet.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost
svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući
mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposlenimobilnisvet.rs (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

4.7.2 Mobilni Svet je dužan da zaštite privatnost ličnih podataka oglašivača u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Mobilni Svet zadržava pravo na korekturu sadržaja oglasa dostavljenih od strane korisnika, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i usvojenim pravilima Mobilnog Sveta. Korišćenjem sajta saglasni ste da podaci ili informacije koje ste predali, budu dostupni svima koji su zainteresovani. Mobilni Svet prikupljaju samo nužne i osnovne podatke o oglašivačima, kao i one propisane Zakonom o oglašavanju, informišu korisnike o načinu njihovog korišćenja i redovno daju korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka.

4.8 Korišćenje sajta www.mobilnisvet.rs

Podržavamo upotrebu naših vesti na drugim sajtovima, ali zahtevamo upotrebu ispravnog formata i prikaza gde god se pojavljuje naš sadržaj. Uz tekst koji preuzimate sa Mobilnog Sveta treba da stoji “izvor www.mobilnisvet.rs” ili “preuzeto sa www.mobilnisvet.rs”. Takođe, zadržavamo pravo da sprečimo prosleđivanje našeg sadržaja. Ukoliko uz tekst nije naveden Mobilni Svet kao izvor smatraćemo to povredom Zakona o autorskim i srodnim pravima.

4.9 Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima, a autorska prava se odnose na sadržaj sajta, tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje, grafičke i druge prikaze koji pripadaju Mobilnom Svetu. Podaci se mogu koristiti samo na način i pod uslovima predviđenim u tački 9 ovih uslova korišćenja. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima, koji su dužni da poštuju načelo zaštite privatnosti.

4.10 Odgovornost

Mobilni Svet ne odgovara za:

 • tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu, osim onih koje se odnose na usluge Mobilnog Sveta, za koje odgovara u skladu sa Opštim uslovima za dostupnost i pružanje tih usluga, u skladu sa zakonskom regulativom koja reguliše tu oblast.
 • brisanje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta.
 • bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu, do koga se došlo pomoću ovih sajtova. Korišćenjem sajtova prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog sajta, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću ovog sajta. Mobilni Svet zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica isključe onog korisnika koji zloupotrebljava ili na bilo koji način neovlašćeno koristi ovaj sajt.

svi eventualni sporovi nastali iz odnosa oglašivača i korisnika rešavaju se isključivo između oglašivača i korisnika. Mobilni Svet nije odgovoran za štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.

Takođe i:

 • za pravilno ili nepravilno korišćenje sajta, kao i za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu,
 • za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sajtu, ili onih koje su na bilo koji način povezane sa sajtom.
 • za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa. Svi stavovi izneti u okviru sajta u delu oglasi nisu stavovi Mobilnog Sveta, već ih na sajtu samo prenosimo “onakve kakve jesu” i za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kom smislu. Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, a Mobilni Svet će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava, ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava. Oglašivač koji se odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.

5. Pristanak na pravila i uslove korišćenja sajta

Samim korišćenjem sajta pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih Pravila i uslova korišćenja sajta u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika sajta.

5.1 Kolačići (Cookies)

Kolačić (Cookie) je informacija koja ostaje sačuvana (pohranjena) u Vašem računaru, a poreklom je od strane web-sajta (web-stranice) koji ste prethodno posetili.

Kolačići obično sačuvaju Vaše postavke za računar i Vaše postavke za web-sajt (web-stranicu) koji ste posetili, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite – posetite isti taj web-sajt (web-stranicu), Internet-pregleač (browser) koji koristite šalje nazad kolačiće koji pripadaju tom web-sajtu (web-stranici). Ovo omogući web-sajtu koji posećujete da prikaže informacije koje su prilagođene Vašim potrebama.

Kako bi web-sajt Mobilni Svet radio pravilno i kako bismo bili u stanju vršiti buduća unapređenja web-sajta i to u svrhu poboljšavanja Vašeg iskustva njegovog pregledavanja, ovaj web-sajt mora na Vaš računar sačuvati (pohraniti) malu količinu informacija (Cookies).

Preko 90% svih web-sajtova koristi ovu praksu, ali prema regulacijama Evropske unije od 25.3.2011. godine, obavezni smo da pre nego sačuvamo (pohranimo) Cookie u Vaš računar zatražimo i Vaš pristanak za to. Kako je web-sajt Mobilni Svet “hostovan” (fizički smešten na serveru) na teritoriji Evropske unije, dužni smo da se pridržavamo ove regulative.

Korišćenjem web-sajta Mobilni Svet pristajete na upotrebu Cookie-a. Blokiranjem Cookie-a i dalje možete pregledavati web-sajt, ali neke njegove mogućnosti Vam neće biti dostupne.

Kolačići mogu sačuvati (pohraniti) širok pojas informacija, uključujući i lične informacije. kao što je Vaše ime ili e-mail adresa. Ipak, ova informacija može biti sačuvana (pohranjena) jedino ako Vi to omogućite. To znači da web-stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računaru. Zadate aktivnosti pohranjivanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promeniti postavke Vašeg Internet-pregledača (browser-a) i to tako da možete sami odabrati hoćete li zahteve za čuvanje (pohranjivanje) kolačića odobriti ili odbiti, ali i da izbrišete sačuvane (pohranjene) kolačiće automatski pri zatvaranju Vašeg Internet-pregledača i slično.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića sami odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računaru. Cookie-postavke mogu se kontrolisati i konfigurisati u Vašem Internet-pregledaču (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web-sajtu Mobilni Svet.

Šta su to privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije (Session cookies) uklanjaju se iz računara odmah po zatvaranju Vašeg Internet-pregledača. Pomoću njih web-sajtovi pohranjuju privremene podatke, kao što su stavke u korpi za kupovinu.

Što su to stalni kolačići?

Stalni ili sačuvani (pohranjeni) kolačići (Persistent cookies) ostaju u računaru i nakon zatvaranja programa Vašeg Internet-pregledača. Pomoću njih web-sajtovi pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svake posete određenom web-sajtu. Stalni kolačići mogu ostati sačuvani (pohranjeni) u računaru danima, mesecima, pa čak i godinama.

Što su to kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze sa web-sajta koji tada gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-sajtovi mogu pohranjivati podatke koje će ponovo koristiti prilikom Vaše sledeće posete tom web-sajtu.

Što su to kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze sa reklama drugih web-sajtova (kao što su popup ili druge reklame) koje se nalaze na web-sajtu koje tog trenutka gledate. Pomoću tih kolačića web-sajtovi mogu pratiti upotrebu Interneta u marketinške svrhe.

Da li web-sajt Mobilni Svet koristi kolačiće?

Da, koristi – i to sa primarnim ciljem da bi Vam naše web-stranice omogućile što je moguće bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi web-sajt Mobilni Svet i zašto?

Privremeni kolačići – to su privremeni kolačići koji ističu i automatski se brišu čim zatvorite Vaš Internet-pregledač. Mi koristimo session cookies da bismo omogućili pristup sadržajima.

Trajni kolačići – obično imaju datum isteka daleko u budućnost, pa će ostati u Vašem Internet-pregledaču sve dok ne isteknu ili dok ih ručno ne izbrišete. Web-sajt Mobilni Svet koristi trajne kolačiće za funkcije kao što su “Ostanite prijavljeni”, što korisnicima olakšava pristup web-sajtu kao registrovanom korisniku. Takođe, koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati web-stranice prema Vašim navikama. Ove informacija su anonimne – mi ne vidimo lične podatke korisnika.

Da li na web-sajtu Mobilni Svet ima kolačića treće strane?

Ima nekoliko spoljnih servisa koji korisniku pohranjuju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane web-sajta Mobilni Svet, ali neki od njih služe za normalno funkcionisanje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržajima.

Trenutno omogućujemo sledeće kolačiće treće strane:

Društvene mreže:
Korisnici mogu podeliti (“šerovati”) sadržaje web-sajta Mobilni Svet u vidu objava na društevnim mrežama Facebook, Twitter, LinkedIn i Google+, koje time pohranjuju korisniku svoje kolačiće.

Merenje posećenosti:
Mobilni Svet koristi servis za merenje posećenosti – to je Google analytics.
Ako želite onemogućiti da Vam navedeni servisi pohranjuju kolačiće, možete to učiniti ovde.

Oglašavanje:
Mobilni Svet koristi servis za oglašavanje – to je Google AdSense.