ZAŠTO KUPOVATI KOD NAS❔ ▶️ Najbolje cene ✔️ 100% original proizvodi ✔️ Sigurno plaćanje ✔️ Garancija 2 godine ✔️ Brza isporuka ✔️ 100% kvalitet ✔️
Shopping cart
0,00 RSD

Zakon o zaštiti potrošača – Šta raditi u slučaju da se uređaj koji je u garanciji pokvari?

Poznato je da dosta kupaca ne zna koja su im prava nakon kupovine robe pa smo iz tog razloga rešili da vam prenesemo vaša prava. Na sajtu Ministartstva trgovine, turizma i telekomunikacija, sektor za zaštitu potrošača piše sledeće:

U roku od šest meseci od dana kupovine, u slučaju kvara ili oštećenja (nesaobraznosti), imate pravo da zahtevate zamenu proizvoda, umanjenje cene ili povraćaj novca (raskid ugovora), dok je popravka moguća isključivo i samo ako se sa istom složite. Najbolji način da izjavite svoju saglasnost sa popravkom, je da to učinite pismenim putem. Prodavac koji na svoju ruku popravi robu, bez vaše saglasnosti, odgovora za prekršaj.

Ovo pravilo se primenjuje u periodu od dve godine od trenutka kada ste preuzeli robu. A prvih šest meseci nakon preuzimanja robe, teret dokazivanja da je prodata roba saobrazna prodajnom ugovoru je na prodavcu, a ne na potrošaču.

Od trenutka kada uložite reklamaciju prodavcu, počinje da teče rok od 8 dana u kome je prodavac dužan da odgovori i predloži način za rešavanje. Ukoliko ne odgovori u navedenom roku, pozitivno ili negativno, prodavac može odgovarati pred inspekcijskim organima.

Procedura za ostvarivanje prava

Sve gore navedeno daje vam kao kupcu pravo da ukoliko se uređaj pokvari u prvih 6 meseci zahtevate nov uređaj ili povraćaj novca. Popravljanje uređaja moguće je samo uz vašu saglasnost.

  1. Reklamacija uređaja

Procedura bi bila da pokvaren uređaj odnesete prodavcu i zahtevate zamenu uređaja ili povraćaj novca. Prodavac ima rok od 8 dana da vam odgovori na vaš zahtev. Ukoliko prodavac odbije da zameni pokvaren uređaj ili vam ne odgovori u roku od 8 dana, prodavac je napravio prekršaj.

2. Regionalno savetovalište za zaštitu potrošača

Sledeće što možete učiniti je da se obratite Regionalnom savetovalištu za zaštitu potrošača. Ukoliko vam savetovalište ne reši problem sledći korak bi bio vansudsko rešavanje spora. Uslovi za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova su:

– da je potrošač prethodno pokušao da neposredno sa trgovcem reši predmet spora i
– da su se potrošač i trgovac sporazumeli da će spor rešiti pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Link ka regionalnim savetovalištima

3. Vansudsko rešavanje spora

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavljaju tela (posrednici i stalne arbitražne institucije) koja su upisana u Listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Ukoliko ste zainteresovani za mogućnost rešavanja vašeg potrošačkog spora vansudskim putem, možete se obratiti posrednicima upisanim u Listu tela koju vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova je javno objavljena na zvaničnoj internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija a listu možete preuzeti na linku.

4. Sudska zaštita

Ukoliko vam ni jedan od prethodnih koraka ne reši problem sledeće što možete uraditi je sudska zaštita. Ono što je bitno da znate da se za sporove do 500.000 rsd ne plaća sudska taksa.

 Mobilnisvet.rs

Vesti
Prethodni članak
Stiže novi Google Earth
Sledeći članak
Samsung insistira na potpisivanju NDA pre zamene uređaja
test